Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die Fransefilms.nl aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Privacy
Fransefilms.nl hecht aan de privacy van de bezoekers. Voor het gebruik van bepaalde diensten, zoals het forum of emailbericht bij nieuwe recensie wordt informatie opgeslagen in de database van Fransefilms.nl. Deze informatie zal niet aan derden worden verstrekt. Door uw emailadres op deze site in te geven, hetzij voor een mail bij nieuwe recensie, hetzij op het forum, gaat u ermee akkoord dat Fransefilms.nl u op incidentele basis een email kan sturen met belangrijke informatie over de site of over de diensten van Fransefilms.nl
Fransefilms.nl verzamelt informatie over bezoekers zoals het klikgedrag, referrals en geraadpleegde pagina’s. Deze gegevens zijn niet te herleiden op een persoon.